English   Контакти   Книги   Новини   RSS   Галерея   Телетайп   Населені пункти   Типи об'єктів   Топ-13   Блог   Guest-Up-Oh?  
Полтавщина
Герби міст на будинку земства в Полтаві.

Мальовнича Полтавщина - клондайк патріота. Це полтавський діалект ліг в основу літературної української мови. Це місцеві вишиванки, шаровари і чобітки, розтиражовані гопаками, представляють нашу культуру на сценах різного рівня. Тут ще трапляються хатки, які бачила в Букварі у школі - глинобитні мазанки під високими дахами, з невеликими віконечками і канонічними мальвами за традиційним тином. Тут надзвичайно імпозантний, гарний і приємний обласний центр. Тут настільки все по українському, що навіть не віриться, що до зросійщеної Харківщини лише кілька годин на електричці.

І ще тут доволі багато цікавих архітектурних пам'яток. Цей край я відкрила для себе в серпні 2006 року. Лише починаю своє з ним знайомство, але думаю - на Полтавщину я неодноразово повернуся.

 

Карта з чотиритомника "Памятники градостроительства и архитектуры УССР"
№ п/пНайменування памяткиДатуванняМісцезнаходженняОхоронний номер та номер у комплексі
м.  П о л т а в а
2390 Ансамбль Круглої
площi
1805-1841 рр.   577 0
2391Пам'ятник "Слави"
(мур.,мет.)
1805-1811 рр.Жовтневий парк 577 1
2392Поштамт (мур.) 1869 р.вул.Жовтнева, 35 577 2
2393Присутственi мiсця (мур.) 1810 р.вул.Жовтнева, 36 577 3
2394Будинок генерал-губерна-
тора (мур.)
1810 р.вул.Жовтнева, 37 577 4
2395Кадетський корпус (мур.) 1840 р.вул.Жовтнева, 42 577 5
2396Дворянське зiбрання (мур.)
1810 р.вул.Жовтнева, 31 577 6
2397Старогубернаторський
будинок (мур.)
1811 р.вул.Жовтнева, 38 577 7
2398Вiцегубернаторський
будинок (мур.)
1811 р.вул.Жовтнева, 40 577 8
2399Спаська церква (зміш.) 1705,1811,
1845 рр.
вул.Жовтнева, 10 578 0
2400Богадiльня (мур.) 1820 р.вул.Шевченка, 23 579 0
2401Пожежна команда (мур.)
1811 р.Першотравневий
проспект, 16
580 0
2402Iнститут шляхетних
дiвчат (мур.)
1832 р.Першотравневий
проспект, 24
581 0
2403Дзвiниця Успенського
собору
(мур.)
1774-1801 рр.Соборна площа, 3 582 0
2404Здвиженський монастир17-19 ст.вул.Свердлова, 3 583 0
2405Здвиженський собор (мур.) 1699-1709 рр.вул.Свердлова, 3 583 1
2406Дзвiниця (мур.) 1786 р.вул.Свердлова, 3 583 2
2407Братський корпус (зміш.) 1886 р.вул.Свердлова, 3 583 3
2408Будинок настоятеля(мур.) 1889 р.вул.Свердлова, 3 583 4
2409Трапезна церква (мур.) 1886 р.вул.Свердлова, 3 583 5
2410Господарчий корпус (мур.)
к.19 ст.вул.Свердлова, 3 583 6
2411Будинок Таранушенка
(мур.)
1838 р.вул.Жовтнева, 14 1472 0
2412Росiйський селянський
банк (мур.)
1906-1909 рр.вул.Жовтнева, 39 1473 0
2413Житловий будинок (мур.) п.19 ст.Першотравневий
проспект, 18
1474 0
2414Будинок губернського
земства
(мур.)
1905-1909 рр.пл.Ленiна, 2 1475 0
Г а д я ц ь к и й   р - н
2415Всiхсвятська церква(мур.) 1836 р.м.Гадяч 584 0
2416Садибний будинок (мур.) 1807 р.с.Бобрик 585 0
2417Миколаївська церква (мур.)1823 р.с.Веприк 586 0
2418Успенська церква (мур.) 1821 р.с.Веприк 587 0
2419Покровська церква (мур.) 1907 р.с.Плiшивець 1478 0
Д и к а н ь с ь к и й   р - н
2420Трiумфальна арка (мур.) 1820 р.смт.Диканька, автотра- са Полтава-Гадяч 589 0
2421Миколаївська церква
(мур.)
1794 р.смт.Диканька 590 1
2422Дзвiниця Миколаївської
церкви
(мур.)
1810 р.смт.Диканька 590 2
2423Троїцька церква (мур.)1780 р.смт.Диканька 591 0
К а р л і в с ь к и й   р - н
2424Благовiщенська церква
(мур.)
1828 р.с.Федорiвка 1479 0
К о т е л е в с ь к и й   р - н
2425Троїцька церква (мур.) 1812 р.смт.Котельва 592 0
К р е м е н ч у ц ь к и й   р - н
м.  К р е м е н ч у к
2426Будинок для спостере-ження за рухом по Дніпру
(мур.)
1809 р.вул.Штабна 1476 0
Л у б е н с ь к и й   р - н
2427Успенська церква (руїни)
(мур.)
1686 р.с.Лютенька 588 0
2428Спасо-Преображенський
Мгарський монастир

17-19 ст.с.Мгар 593 0
2429Спасо-Преображенський
собор (мур.)
1682-1754 рр.с.Мгар 593 1
2430Дзвiниця (мур.) 1785-1844 рр.с.Мгар 593 2
2431Будинок настоятеля(мур.) 1786 р.с.Мгар 593 3
2432Готель (мур.) д.п.19 ст.с.Мгар 593 4
2433Благовiщенська (тепла)
церква (мур.)
1904 р.с.Мгар 593 5
2434Успенська церква (дер.) п.19 ст.с.Пiски 1480 0
2435Воскресенська церква
(мур.)
1805 р.с.Снiтин 1481 0
М и р г о р о д с ь к и й   р - н
2436Спасо-Преображенська
церква
(мур.)
1734 р.с.Великi Сорочинцi 594 0
П и р я т и н с ь к и й   р - н
м.  П и р я т и н
2437Собор Рiздва Богородицi (мур.)
1781 р.пл.Борцiв Революцiї595 0
2438Садиба (мур.) 18-19 ст.с.Березова Рудка 1483 0
2439Палац (мур.) 18-19 ст.с.Березова Рудка 1483 1
2440Флiгель (мур.) 18-19 ст.с.Березова Рудка 1483 2
2441Флiгель (мур.) 18-19 ст.с.Березова Рудка 1483 3
2442Огорожа з альтанкою
(мур.)
19 ст.с.Березова Рудка 1483 4
2443Парк 19 ст.с.Березова Рудка 1483 5
П о л т а в с ь к и й   р - н
2444Садиба (мур.) 18 ст.с.Крутий Берег
(в межах Полтави)
1484 0
2445Садибний будинок
(мур.)
п.19 ст.с.Крутий Берег
(в межах Полтави)
1484 1
2446Службовий флiгель
(мур.)
п.19 ст.с.Крутий Берег
(в межах Полтави)
1484 2
Х о р о л ь с ь к и й   р - н
2447Церква Рiздва (мур.)1801-1807 рр.с.Вергуни 596 0
2448Садибний будинок (мур.) 1805 р.с.Вишняки 597 0
2449Троїцька церква (мур.) 1794-1799 рр.с.Вишняки 598 0
Ч о р н у х и н с ь к и й   р - н
2450Будинок провіантського
складу (мур.)
п.19 ст.с.Вороньки 1485 0
Ш и ш а ц ь к и й   р - н
2451Комплекс садиби
М.В.Гоголя (мур.)
19-20 ст.с.Гоголеве 35-Н 0

 

 "Замки і храми України" - некомерційний cайт, що підтримується фактично силами і ентузіазмом однієї людини. Допомогти проекту:
гривневий рахунок 4149 5100 9101 3567

євровий - 5168757402858452

Patreon

Ваш внесок допоможе не зневіритися в тому, що роблю вже 20 років. Дякую.

Екскурсійний супровід у мандрівці Кам'янцем-Подільським, Поділлям та Західною Україною в цілому: kamienczanka@gmail.com

© All rights reserved.
Всі права на матеріали охороняються у відповідності до законодавства України.
Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за попередньою узгодженністю
Розробник