English   Контакти   Книги   Новини   RSS   Галерея   Телетайп   Населені пункти   Типи об'єктів   Топ-13   Блог   Guest-Up-Oh?  
Черкащина

 Табличка з сайту "Українська спадщина"

№ п/п

Найменування памятки

Датування

Місцезнаходження

Охоронний номер та номер у комплексі

Г о р о д и щ е н с ь к и й   р - н

3203

Михайлiвська церква
(мур.)

1844 р.

м.Городище,
вул.1-го Травня

1713 0

Д р а б і в с ь к и й   р - н

3204

Петропавлiвська
церква (мур.)

1808 р.

с.Мойсiвка

1714 0

З в е н и г о р о д с ь к и й   р - н

3205

Садиба кн.В.В.Голiциної
(змiш.)

18-19 ст.

с.Козацьке

773 0

3206

Будинок управляючого
(дер.)

п.19 ст.

с.Козацьке

773 1

3207

Дворовий будинок (мур.)

п.19 ст.

с.Козацьке

773 2

3208

Парк

к.18 ст.

с.Козацьке

773 3

З о л о т о н і с ь к и й   р - н

м.Золотоноша

3209

Красногiрський
Спасо-Преображенський монастир (мур.)

1767 р.-19 ст.

хут.Бакалiвка

770 0

3210

Спасо-Преображенсь-
кий собор (мур.)

1767-1771 рр.

хут.Бакалiвка

770 1

3211

Покровська церква (мур.)

19 ст.

хут.Бакалiвка

770 2

3212

Келiї (мур.)

п.20 ст.

хут.Бакалiвка

770 3

3213

Троїцька церква (мур.)

1841 р.

с.Гельмязiв

1715 0

3214

Троїцька церква (дер.)

1794 р.

с.Драбiвцi

1716 0

3215

Миколаївська церква
(дер.)

к.18 ст.

с.Драбiвцi

1717 0

К а м ' я н с ь к и й   р - н

м.Кам'янка

3216

Садиба Давидових

к.18-п.19 ст.

 

775 0

3217

Головний будинок (змiш.)

п.19 ст.

 

775 1

3218

Водяний млин (мур.)

1825 р.

 

775 2

3219

Грот (мур.)

к.18 ст.

 

775 3

3220

Парк

п.19 ст.

 

775 4

3221

Церква Успiння Богородицi (дер.)

1851 р.

с.Жаботин

1718 0

3222

Церква Св.Олександри
(мур.)

1843 р.

с.Лебедiвка

1719 0

К а н і в с ь к и й   р - н

3223

Собор Св.Георгiя (Успiн-ня Богородиці) (мур.)

1147 р.

м.Канiв

774 0

3224

Комплекс Шевченкiвсько-го нацiонального
заповiдника (мур.)

1862-1939 рр.

м.Канiв, Тарасова гора

68-Н 0

К а т е р и н о п і л ь с ь к и й   р - н

3225

Церква Св.Димитрiя (По-крова Богородицi) (дер.)

1773 р.

смт.Єрки

1720 0

К о р с у н ь - Ш е в ч е н к і в с ь к и й   р - н

м.Корсунь-Шевченківський

3226

Садиба Лопухiних

1783-1787 рр.

вул.Острiв Коцюбинського, 4

1721 0

3227

Палац (мур.)

1787 р.

вул.Острiв
Коцюбинського, 4

1721 1

3228

Брама (мур.)

1780-i рр.

вул.Острiв
Коцюбинського, 4

1721 2

3229

Флiгель (мур.)

1786 р.

вул.Острiв
Коцюбинського, 4

1721 3

3230

Швейцарський будиночок (дер.)

1783 р.

вул.Острiв
Коцюбинського, 4

1721 4

3231

Спасо-Преображенська
церква (дер.)

1738 р.

с.Кiрове

1722 0

М а н ь к і в с ь к и й   р -н

3232

Садибний будинок (мур.)

п.19 ст.

с.Добра

1723 0

3233

Корчма (мур.)

д.п.18 ст.

с.Роги

1724 0

С м і л я н с ь к и й   р - н

м.Сміла

3234

Успенський костел (мур.)

1818 р.

вул.Черкаська, 33

67-Н 0

Т а л ь н і в с ь к и й   р - н

м.Тальне

3235

Мисливський замок(мур.)

1896-1903 рр.

вул.Радянська, 48

1725 0

У м а н с ь к и й   р - н

м.Умань

3236

Костел Успiння
Богородицi (мур.)

1826 р.

вул.Коломенська, 2

771 0

3237

Парк "Софiївка" з ком-плексом водойм, парко-вих будiвель, cпоруд, скульптур

1796-1852 рр.

вул.К.Маркса, 55

772 0

3238

Торговi ряди (мур.)

1838 р.

вул.Радянська, 47

1712 0

3239

Троїцька церква (дер.)

1761 р.

с.Пугачiвка

776 0

Х р и с т и н і в с ь к и й   р - н

3240

Парк та парковi споруди

18-20 ст.

с.Синиця

1726 0

3241

Огорожа з в'їзною брамою (мур.)

п.19 ст.

с.Синиця

1726 1

3242

Мiст (мур.)

с.19 ст.

с.Синиця

1726 2

3243

Будинок управителя (мур.)

п.19 ст.

с.Синиця

1726 3

3244

Флiгель (мур.)

19 ст.

с.Синиця

1726 4

3245

Парк та озеро з 4
островами

к.18 ст.

с.Синиця

1726 5

Ч е р к а с ь к и й   р - н

3246

Церква Св.Миколи (дер.)

1789 р.

c.Думанцi

1727 0

3247

Спасо-Преображенська
церква (мур.)

1840 р.

с.Мошни

1728 0

Ч и г и р и н с ь к и й   р - н

м.Чигирин

3248

Замок Б.Хмельницького-
П.Дорошенка (мур.)

16-17 ст.

Богданова Гора

69-Н 0

3249

Троїцька церква Мотро-нинського монастиря (мур.)

1804 р.

с.Мельники

1729 0

3250

Iллiнська церква (мур.)

1653 р.

с.Суботiв

777 0

Ш п о л я н с ь к и й   р - н

м.Шпола

3251

Садиба (мур.)

с.19-п.20 ст.

вул.Комiнтернiвсь-ка, 12

1730 0

3252

Палац (мур.)

с.19 ст.

вул.Комiнтернiвсь-ка, 12

1730 1

3253

Флiгель (мур.)

п.20 ст.

вул.Комiнтернiвсь-ка, 12

1730 2

3254

Парк

19 ст.

вул.Комiнтернiвсь-ка, 12

1730 3

3255

Церква Покрова
Богородицi (мур.)

1829 р.

с.Бурти

1731 0

3256

Спасо-Преображенська
церква (мур.)

1826 р.

с.Лебедин

1732 0

3257

Дзвiниця Лебединського
Миколаївського
монастиря (мур.)

1833 р.

с.Лебедин

1733 0

3258

Вознесенська церква
(мур.)

1818 р.

с.Матусів

1734 0


 Пам'ятки Черкащини, які не увійши до реєстру

№ п/п

Найменування памятки

Датування

Місцезнаходження

Примітки

Г о р о д и щ е н с ь к и й р - н

-

Успенська церква

1859 р.

с.В’язівок

-

-

могила сестри Кобзаря Катерини Шевченко

19 ст.

с.Зелена Діброва

-

-

Маєток Симиренків (будинок, 1855, церква, парк, могила Л.Симиренко (1920)

19 ст.

с.Мліїв

Зараз тут дослідницька станція

-

Церква

невід.

с.Набоків

-

-

Церква св. Миколая

ІІ пол. ХІХ ст.

с.Орловець

-

-

Садиба графа Орлова

1830-1838 рр.

с.Орловець

В парку – розвалини палацу

-

Церква

невід.

с.Хлистунівка

-

Д р а б і в с ь к и й р - н

-

Петропавлівська церква

1892 р.

с.Великий Хутір

-

-

Парк

18 ст.

смт.Драбів

-

Ж а ш к і в с ь к и й р - н

-

Дмитрівська церква

1833 р. (1813?)

с.Конельські Хутори

На цвинтарі

З в е н и г о р о д с ь к и й р - н

-

Церква св. Юрія

1907-1908 рр.

с.Мизинівка

-

-

Церква Івана Богослова

1885р.

с.Стебне

-

З о л о т о н і с ь к и й р - н

-

Церква св. Параскеви

1890р.

с.Антипівка

-

-

Успенська церква

1909 р.

м. Золотоноша

-

-

Церква св. Миколая

1911р.

с.Скориківка

-

К а м ‘ я н с ь к и й р - н

-

Церква Різдва Богородиці

1857р.

с.Вербівка

за колгоспним млином. Тут в 1860 р. вінчалась сестра П.І. Чайковського Олександра з сином декабриста В. Давидова Левом

-

Церква

невід.

с.Грушківка

-

-

Церква св. Михайла

1911р.

с.Михайлівка

-

-

Церква Богородиці

1796р.

с.Ребедайлівка

-

К а н і в с ь к и й р - н

-

Церква

невід.

с.Прохорівка

-

К а т е р и н о п і л ь с ь к и й р - н

-

Церква Івана Богослова

кін. 19 – поч. 20 ст.

с.Суха Калигірка

-

К о р с у н ь – Ш е в ч е н к і в с ь к и й р - н

-

Хрестовоздвиженська церква

1901 р.

с.Кошмак

Синодальний стиль

-

Георгіївська церква

1862 р.

с.Тараща

-

М а н ь к і в с ь к и й р - н

-

Параскевська церква

1910-ті рр.

с.Тимошівка

-

М о н а с т е р и щ е н с ь к и й р - н

-

Садибний будинок

1845 р.

с.Дібрівка

-

-

Костел

18??

м. Монастирище

Зараз МБК

-

Замок-палац Даховських, парк

1850-ті, перебудова 1890-х рр.

с.Леськове

Заборона фотографування, а часом і відвідування

-

Покровська церква

1880-ті рр.

с.Летичівка

-

-

Церква

18??

с.Халаїдове

-

С м і л я н с ь к и й р - н

-

Церква Вознесіння

1882

с.Костянтинівка

-

-

Церква Покрови

18??

с.Мельниківка

-

-

Церква св. Трійці

1864

с.Сунки

-

-

Церква св. Дмитра

1822

с.Тернівка

-© All rights reserved.
Всі права на матеріали охороняються у відповідності до законодавства України.
Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за попередньою узгодженністю
Розробник