English   Контакти   Книги   Новини   RSS   Галерея   Телетайп   Населені пункти   Типи об'єктів   Топ-13   Блог   Guest-Up-Oh?  
Харківщина
Церква в Люботині
Річка Лопань колись
Харківський Госпром

Асоціативний ряд.

Слобожанщина. Серпнева спека, жухла жовта суха трава, курортний настрій, тільки от моря немає. Привид Сергія Жадана на кожному Харківському перехресті. Пам'ять про совкову "першу столицю" і бундючні храми. Помираючі нечисленні садиби навколо обласного центру. Леніни на головних площах. Все ще. Тотально русифікований Харків і м'який український говір вже за кілька кілометрів від метрополії. Все ще не побачена омріяна Шарівка. Харківщина, я тебе знаю. Але поки що - лише тро-о-ошечки. Нічого. Будьмо знайомі! :)

Реєстр пам'яток архітектури Харківщини (з сайту "Українська спадщина")

№ п/пНайменування памяткиДатуванняМісцезнаходженняОхоронний номер та номер у комплексі
м.Харків
2868 Комплекс споруд
Свято-Покровського
монастиря
(мур.)
1689-1825 рр. вул.Унiверситетська, 8 692 0
2869Покровський собор (мур.) 1689 р.вул.Унiверситетська, 8 692 1
2870Архієрейський будинок (мур.)
1820-1826 рр.вул.Унiверситетська, 8 692 2
2871Успенський собор (мур.) 1771-1777 рр.вул.Квiтки-Основ'яненка, 2 693 0
2872Дзвiниця Успенського
собору
(мур.)
1821-1844 рр.вул.Квiтки-Основ'яненка, 2
1603 0
2873Комплекс споруд
унiверситету
(мур.)
1767-1831 рр.вул.Унiверситетська 694 0
2874Губернаторський будинок (мур.)
1767-1776 рр.вул.Унiверситетська, 14
694 1
2875Унiверситетська церква
з новим корпусом (мур.)
1823-1831 рр.вул.Унiверситетська, 25
694 2
2876Хiмiчний корпус унiверситету (мур.)
1777 р.вул.Унiверситетська, 12
694 3
2877Фiзичний корпус
унiверситету (мур.)
1777 р.вул.Унiверситетська, 16
694 4
2878Брама (мур.) 1820-1823 рр.вул.Унiверситетська, 4/16 694 5
2879Унiверситетський
ботанiчний сад
1804 р.вул.Клочкiвська 694 6
2880Провiантський склад
(мур.)
1785-1787 рр.вул.Чернишевського, 1 695 0
2881Садибний будинок (мур.) 1808-1814 рр.вул.Чернишевського, 14 696 0
2882Садибний будинок (мур.) к.18-п.19 ст.вул.Дмитрiвська, 14697 0
28831-а чоловiча гiмназiя (мур.)
1814-1848 рр.просп.Московський,24 698 0
2884Житловий будинок (мур.) к.18 ст.вул.Пушкiна, 6 699 0
2885Садибний будинок (мур.) к.18 ст.вул.К.Маркса, 26 700 0
2886Будинок Держпрому (мур.)
1925-1928 рр.пл.Свободи, 2 65-Н 0
2887Палац робiтника (мур.) 1928-1932 рр.вул.Котлова, 81 66-Н 0
Б а л а к л і й с ь к и й   р - н
2888Петрiвська фортеця
Української лiнiї
1731 р.с.Петрiвське 1606 0
Б а р в и н к і в с ь к и й   р - н
2889Тамбовська фортеця
Української лiнiї
1731 р.с.Секретарiвка 1607 0
Б о г о д у х і в с ь к и й   р - н
2890Палацо-парковий
ансамбль
п.19 ст.смт.Шарiвка 1608 0
2891Палац (мур.) п.19 ст.смт.Шарiвка 1608 1
2892Будинок варти (мур.)1910 р.смт.Шарiвка 1608 2
2893Будинок господарського
двору (мур.)
1910 р.смт.Шарiвка 1608 3
2894Будинок лiсничого (дер.) 1910 р.смт.Шарiвка 1608 4
2895Парк19 ст.смт.Шарiвка 708 5
В а л к і в с ь к и й   р - н
смт.Старий Мерчик
2896Замiська садиба (мур.) к.18 ст. 712 0
2897Палац (мур.) 1776-1778 рр. 712 1
2898Службовий будинок (мур.) к.18 ст. 712 2
2899Флiгель захiдний (мур.) к.18 ст. 712 3
2900Флiгель схiдний (мур.) к.18 ст. 712 4
2901Амбар (мур.) к.18 ст. 712 5
2902Криниця к.18 ст. 712 6
2903Парк 1770-1780 рр. 712 7
В о в ч а н с ь к и й   р - н
2904Замiська садиба (мур.) п.19 ст.с.Василiвка 715 0
2905Палац (мур.) п.19 ст.с.Василiвка 715 1
З а ч е п и л і в с ь к и й   р - н
2906Федорівська фортеця
Української лінії
1731 р.с.Залiнiйне 1609 0
2907Козловська фортеця
Української лінії
1731 р.с.Залiнiйне
(околиця)
1610 0
З о л о ч і в с ь к и й   р - н
2908Замiська садиба (мур.) п.19 ст.с.Малижине 710 0
2909Садибний будинок (мур.) 1823 р.с.Малижине 710 1
2910Амбар (мур.) 1823 р.с.Малижине 710 2
2911Флiгель (дер.) п.19 ст.с.Малижине 710 3
2912Церква Успiння Богородицi (мур.)
1823-1833 рр.с.Малижине 710 4
І з ю м с ь к и й   р - н
м.Ізюм
2913Спасо-Преображенський собор (мур.)
1684 р.вул.Старопоштова,12703 0
2914Вознесенська церква
з дзвiницею (мур.)
1819-1826 рр.вул.Комсомольська,21604 0
2915Миколаївська церква
(мур.)
1809-1823 рр.вул.Свердлова, 5 1605 0
2916Церква Iоанна Предтечi (мур.)
1776 р.с.Іванівка 1611 0
К р а с н о г р а д с ь к и й   р - н
2917Бiльовська фортеця
Української лiнiї
1731-1742 рр.м.Красноград 1612 0
2918Iванiвська фортеця
Української лінії
1731-1742 рр.м.Красноград 1613 0
К р а с н о к у т с ь к и й   р - н
2919Замiська садиба
"Наталiївка" (мур.)
19-п.20 ст.с-ще Володимирiвка 709 0
2920Спаська церква (мур.) 1911-1913 рр.с-ще Володимирiвка 709 1
2921Парк 1884 р.с-ще Володимирiвка 709 2
2922Покровська церква (мур.) 1808-1809 рр.с.Пархомiвка 711 0
Л о з і в с ь к и й   р - н
2923Слобiдська фортеця
Української лiнiї
1731 р.с.Павлiвка Друга 1614 0
Н о в о в о д о л а з ь к и й   р - н
2924Орловська фортеця
Української лiнiї
1731-1742 рр.с.Дячкiвка (на правому березі р.Берестової, північно-західна околиця)1615 0
2925Парасковiйська фортеця Української лiнiї 1731-1742 рр.с.Парасковiя 1616 0
2926Палац (мур.) п.19 ст.с.Рокитне 713 0
2927Церква Св.Миколи (мур.) 1805 р.с.Рокитне 714 0
Первомайський р-н
2928Єфремiвська фортеця
Української лiнiї
1731-1742 рр.с.Єфремівка 1617 0
2929Михайлiвська фортеця
Української лiнiї
1731-1742 рр.с.Михайлiвка 1618 0
2930Олексiївська фортеця
Української лiнiї
1731-1742 рр.с.Олексіївка 1619 0
Х а р к і в с ь к и й   р - н
м.Люботин
2931Замiська садиба (мур.) 19 ст.пл.Жовтнева 702 0
2932Палац (мур.) 1840-i рр.пл.Жовтнева 702 1
2933Службовий корпус (мур.) 1820-1870 рр.пл.Жовтнева 702 2
2934Миколаївська церква
(мур.)
1843 р.вул.Садова, 29-а 702 3
2935Парк п.19 ст.(район Гиївка) 701 4
Ч у г у ї в с ь к и й   р - н
м.Чугуїв
2936Штаб вiйськових
поселень (мур.)
1830-i рр.пл.Ленiна, 2 704 0
2937Мiська управа (мур.)1820-i рр.вул.Харкiвська, 112705 0
2938Покровський собор (мур.) 1824-1834 рр.пл.Ленiна, 5 706 0
2939Торговi ряди (мур.) 1835 р.вул.Р.Люксембург, 25707 0
2940Волосна управа (пiвнiч-ний i південний корпуси) (мур.)
1823 р.с.Коробочкине 716 0


Пам'ятки Харківщини, котрі не увійшли до національного реєстру

№ п/пНайменування памяткиДатуванняМісцезнаходженняПримітки
В а л к і в с ь к и й р - н
- Миколаївська церква (мур.) 1806 р.с.Високопілля -
- Церква Різдва Богородиці (мур.) 1904 р.с.Ков’яги
- Парк (невідомо)с.Литвинівка
В е л и к о б у р л у ц ь к и й р - н
- Спаська церква 1859 р.смт.Великий Бурлук -
В о в ч а н с ь к и й   р - н
- Хазарське городище VIII – X ст.с.Верхній Салтів -
Д е р г а ч і в с ь к и й р - н
- Церква св. Миколая1753 р., 1911-1913смт. Вільшани -
- Церква Різдва 1875 р.м.Дергачі -
З а ч е п и л і в с ь к и й   р - н
- Козловська фортеця
Української лінії
1731 р.с.Скалонівка -
З о л о ч і в с ь к и й   р - н
- Садиба А.І.Ковалевського (мур.) 18 ст.с.Сковородинівка
- Успенська церква 1855 р.с.Мала Рогозянка -
- Вознесенська церква ХІХ ст.М. Золочів -
І з ю м с ь к и й   р - н
- Церква св. Варвари (мур.)
1823 р.с.Капітолівка
К р а с н о г р а д с ь к и й р - н
- Покровська церква І пол. 19 ст. – 1912 р. с. Берестовенька -
- Шляховий палац сер. 18 ст.м.Красноград вул.Полтавська, 76
- Присуственні місця поч. 19 ст.м.Красноград вул.Жовтнева, 56
- Будівля мерії поч. ХХ ст.м.Красноград -
- Вокзал 19 ст.м.Красноград -
- Редут і вал сер. 18 ст.с. Калинівка -
- Іванівська фортеця Української лінії 1731-1742смт.Октябрське -
- Церква Віри, Надії, Любові 1812 р. с. Соснівка -
К р а с н о к у т с ь к и й р - н
- Співаючі тераси ХІХ ст. с.Городнє -
- Петропавлівський монастир 1654м.Краснокутськ Пам’ятка археології в дендропарку
- Дендропарк 1809 р.м.Краснокутськ 353 види флори
- Михайлівська церква 1880 р.м.Краснокутськ вул.Леніна, 130
- Дуб Петра І Поч. 17 ст.м.КраснокутськКраснокутське лісництво
Л о з і в с ь к и й р - н
- Дендропарк «Дружба» - .м.Лозова 
Н о в о в о д о л а з ь к и й р - н
- Преображенська церква 1831 М. Нова Водолага вул. Кооперативна, 2
- Училище 1880 с.Рокитне Зараз відділ освіти
- Церква Івана Богослова 1870 с.Старовірівка -
Х а р к і в с ь к и й р - н
- Церква св. Дмитра 1880 с.Васищеве -
- Церква св. Михайла 1904 с.Лизогубівка -
- Церква Різдва Богородиці п. 19 ст. м. Мерефа -
- Церква св. Василя Великого 19 ст. смт. Пісочин вул. Шевченка, неподалік великої труби
Ч у г у ї в с ь к и й р - н
- Введенська церква 1654 р. с. Введенка вул. Озерна, 9
- Кабакове городище 8-10 ст. селище Есхар вул. Озерна, 9
- Церква Володимирівської ікони Богоматері 1854 р. с. Кочеток -
- Радіотелескоп УТР-2 1950-ті рр. с. Михайлівка Околиця м. Чугуїв


"Замки і храми України" - некомерційний cайт, що підтримується фактично силами і ентузіазмом однієї людини. Допомогти проекту:
гривневий рахунок 4149 5100 9101 3567

євровий - 5168757402858452

Patreon

Ваш внесок допоможе не зневіритися в тому, що роблю вже 20 років. Дякую.

Екскурсійний супровід у мандрівці Кам'янцем-Подільським, Поділлям та Західною Україною в цілому: kamienczanka@gmail.com

© All rights reserved.
Всі права на матеріали охороняються у відповідності до законодавства України.
Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за попередньою узгодженністю
Розробник