English   Контакти   Книги   Новини   RSS   Галерея   Телетайп   Населені пункти   Типи об'єктів   Топ-13   Блог   Guest-Up-Oh?  
Черкащина

Табличка з сайту "Українська спадщина"

№ п/пНайменування памяткиДатуванняМісцезнаходженняОхоронний номер та номер у комплексі
Г о р о д и щ е н с ь к и й   р - н
3203 Михайлiвська церква
(мур.)
1844 р. м.Городище,
вул.1-го Травня
1713 0
Д р а б і в с ь к и й   р - н
3204Петропавлiвська
церква (мур.)
1808 р.с.Мойсiвка 1714 0
З в е н и г о р о д с ь к и й   р - н
3205Садиба кн.В.В.Голiциної
(змiш.)
18-19 ст.с.Козацьке 773 0
3206Будинок управляючого
(дер.)
п.19 ст.с.Козацьке 773 1
3207Дворовий будинок (мур.) п.19 ст.с.Козацьке 773 2
3208Парк к.18 ст.с.Козацьке 773 3
З о л о т о н і с ь к и й   р - н
м.Золотоноша
3209Красногiрський
Спасо-Преображенський монастир (мур.)
1767 р.-19 ст.хут.Бакалiвка 770 0
3210Спасо-Преображенсь-
кий собор (мур.)
1767-1771 рр.хут.Бакалiвка 770 1
3211Покровська церква (мур.) 19 ст.хут.Бакалiвка 770 2
3212Келiї (мур.) п.20 ст.хут.Бакалiвка 770 3
3213Троїцька церква (мур.)1841 р.с.Гельмязiв 1715 0
3214Троїцька церква (дер.) 1794 р.с.Драбiвцi 1716 0
3215Миколаївська церква
(дер.)
к.18 ст.с.Драбiвцi 1717 0
К а м ' я н с ь к и й   р - н
м.Кам'янка
3216Садиба Давидових к.18-п.19 ст. 775 0
3217Головний будинок (змiш.) п.19 ст. 775 1
3218Водяний млин (мур.) 1825 р. 775 2
3219Грот (мур.) к.18 ст. 775 3
3220Парк п.19 ст. 775 4
3221Церква Успiння Богородицi (дер.)
1851 р.с.Жаботин 1718 0
3222Церква Св.Олександри
(мур.)
1843 р.с.Лебедiвка 1719 0
К а н і в с ь к и й   р - н
3223Собор Св.Георгiя (Успiн-ня Богородиці) (мур.) 1147 р.м.Канiв 774 0
3224Комплекс Шевченкiвсько-го нацiонального
заповiдника (мур.)
1862-1939 рр.м.Канiв, Тарасова гора
68-Н 0
К а т е р и н о п і л ь с ь к и й   р - н
3225Церква Св.Димитрiя (По-крова Богородицi) (дер.) 1773 р.смт.Єрки 1720 0
К о р с у н ь - Ш е в ч е н к і в с ь к и й   р - н
м.Корсунь-Шевченківський
3226Садиба Лопухiних 1783-1787 рр.вул.Острiв Коцюбинського, 4
1721 0
3227Палац (мур.) 1787 р.вул.Острiв
Коцюбинського, 4
1721 1
3228Брама (мур.) 1780-i рр.вул.Острiв
Коцюбинського, 4
1721 2
3229Флiгель (мур.) 1786 р.вул.Острiв
Коцюбинського, 4
1721 3
3230Швейцарський будиночок (дер.)
1783 р.вул.Острiв
Коцюбинського, 4
1721 4
3231Спасо-Преображенська
церква (дер.)
1738 р.с.Кiрове 1722 0
М а н ь к і в с ь к и й   р -н
3232Садибний будинок (мур.) п.19 ст.с.Добра 1723 0
3233Корчма (мур.) д.п.18 ст.с.Роги 1724 0
С м і л я н с ь к и й   р - н
м.Сміла
3234Успенський костел (мур.) 1818 р.вул.Черкаська, 33 67-Н 0
Т а л ь н і в с ь к и й   р - н
м.Тальне
3235Мисливський замок(мур.) 1896-1903 рр.вул.Радянська, 48 1725 0
У м а н с ь к и й   р - н
м.Умань
3236Костел Успiння
Богородицi (мур.)
1826 р.вул.Коломенська, 2 771 0
3237Парк "Софiївка" з ком-плексом водойм, парко-вих будiвель, cпоруд, скульптур
1796-1852 рр.вул.К.Маркса, 55 772 0
3238Торговi ряди (мур.) 1838 р.вул.Радянська, 47 1712 0
3239Троїцька церква (дер.) 1761 р.с.Пугачiвка 776 0
Х р и с т и н і в с ь к и й   р - н
3240Парк та парковi споруди
18-20 ст.с.Синиця 1726 0
3241Огорожа з в'їзною брамою (мур.)
п.19 ст.с.Синиця 1726 1
3242Мiст (мур.) с.19 ст.с.Синиця 1726 2
3243Будинок управителя (мур.)
п.19 ст.с.Синиця 1726 3
3244Флiгель (мур.) 19 ст.с.Синиця 1726 4
3245Парк та озеро з 4
островами
к.18 ст.с.Синиця 1726 5
Ч е р к а с ь к и й   р - н
3246Церква Св.Миколи (дер.)

1789 р.c.Думанцi 1727 0
3247Спасо-Преображенська
церква (мур.)
1840 р.с.Мошни 1728 0
Ч и г и р и н с ь к и й   р - н
м.Чигирин
3248Замок Б.Хмельницького-
П.Дорошенка (мур.)
16-17 ст.Богданова Гора 69-Н 0
3249Троїцька церква Мотро-нинського монастиря (мур.)
1804 р.с.Мельники 1729 0
3250Iллiнська церква (мур.) 1653 р.с.Суботiв 777 0
Ш п о л я н с ь к и й   р - н
м.Шпола
3251Садиба (мур.) с.19-п.20 ст.вул.Комiнтернiвсь-ка, 12 1730 0
3252Палац (мур.) с.19 ст.вул.Комiнтернiвсь-ка, 12 1730 1
3253Флiгель (мур.) п.20 ст.вул.Комiнтернiвсь-ка, 12 1730 2
3254Парк 19 ст.вул.Комiнтернiвсь-ка, 12 1730 3
3255Церква Покрова
Богородицi (мур.)
1829 р.с.Бурти 1731 0
3256Спасо-Преображенська
церква (мур.)
1826 р.с.Лебедин 1732 0
3257Дзвiниця Лебединського
Миколаївського
монастиря (мур.)
1833 р.с.Лебедин 1733 0
3258Вознесенська церква
(мур.)
1818 р.с.Матусів 1734 0

Пам'ятки Черкащини, які не увійши до реєстру

№ п/пНайменування памяткиДатуванняМісцезнаходженняПримітки
Г о р о д и щ е н с ь к и й р - н
- Успенська церква 1859 р.с.В’язівок -
- могила сестри Кобзаря Катерини Шевченко 19 ст.с.Зелена Діброва -
- Маєток Симиренків (будинок, 1855, церква, парк, могила Л.Симиренко (1920)19 ст.с.Мліїв Зараз тут дослідницька станція
- Церкваневід.с.Набоків -
- Церква св. МиколаяІІ пол. ХІХ ст.с.Орловець -
- Садиба графа Орлова1830-1838 рр.с.Орловець В парку – розвалини палацу
- Церкваневід.с.Хлистунівка -
Д р а б і в с ь к и й р - н
- Петропавлівська церква1892 р.с.Великий Хутір -
- Парк18 ст.смт.Драбів -
Ж а ш к і в с ь к и й р - н
- Дмитрівська церква1833 р. (1813?)с.Конельські Хутори На цвинтарі
З в е н и г о р о д с ь к и й р - н
- Церква св. Юрія1907-1908 рр.с.Мизинівка -
- Церква Івана Богослова1885р.с.Стебне -
З о л о т о н і с ь к и й р - н
- Церква св. Параскеви1890р. с.Антипівка -
- Успенська церква1909 р.м. Золотоноша -
- Церква св. Миколая1911р. с.Скориківка -
К а м ‘ я н с ь к и й р - н
- Церква Різдва Богородиці1857р. с.Вербівка за колгоспним млином. Тут в 1860 р. вінчалась сестра П.І. Чайковського Олександра з сином декабриста В. Давидова Левом
- Церква невід. с.Грушківка -
- Церква св. Михайла1911р. с.Михайлівка -
- Церква Богородиці1796р. с.Ребедайлівка -
К а н і в с ь к и й р - н
- Церкваневід. с.Прохорівка -
К а т е р и н о п і л ь с ь к и й р - н
- Церква Івана Богословакін. 19 – поч. 20 ст. с.Суха Калигірка -
К о р с у н ь – Ш е в ч е н к і в с ь к и й р - н
- Хрестовоздвиженська церква1901 р. с.Кошмак Синодальний стиль
- Георгіївська церква1862 р. с.Тараща -
М а н ь к і в с ь к и й р - н
- Параскевська церква1910-ті рр. с.Тимошівка -
М о н а с т е р и щ е н с ь к и й р - н
- Садибний будинок1845 р. с.Дібрівка -
- Костел18?? м. Монастирище Зараз МБК
- Замок-палац Даховських, парк1850-ті, перебудова 1890-х рр. с.Леськове Заборона фотографування, а часом і відвідування
- Покровська церква1880-ті рр. с.Летичівка -
- Церква18?? с.Халаїдове -
С м і л я н с ь к и й р - н
- Церква Вознесіння1882 с.Костянтинівка -
- Церква Покрови18?? с.Мельниківка -
- Церква св. Трійці1864 с.Сунки -
- Церква св. Дмитра1822 с.Тернівка -


"Замки і храми України" - некомерційний cайт, що підтримується фактично силами і ентузіазмом однієї людини. Допомогти проекту:
гривневий рахунок 4149 5100 9101 3567

євровий - 5168757402858452

Patreon

Ваш внесок допоможе не зневіритися в тому, що роблю вже 20 років. Дякую.

Екскурсійний супровід у мандрівці Кам'янцем-Подільським, Поділлям та Західною Україною в цілому: kamienczanka@gmail.com

© All rights reserved.
Всі права на матеріали охороняються у відповідності до законодавства України.
Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за попередньою узгодженністю
Розробник