English   Контакти   Книги   Новини   RSS   Галерея   Телетайп   Населені пункти   Типи об'єктів   Топ-13   Блог   Guest-Up-Oh?  
Харківщина

Асоціативний ряд.

Слобожанщина. Серпнева спека, жухла жовта суха трава, курортний настрій, тільки от моря немає. Привид Сергія Жадана на кожному Харківському перехресті. Пам'ять про совкову "першу столицю" і бундючні храми. Помираючі нечисленні садиби навколо обласного центру. Леніни на головних площах. Все ще. Тотально русифікований Харків і м'який український говір вже за кілька кілометрів від метрополії. Все ще не побачена омріяна Шарівка. Харківщина, я тебе знаю. Але поки що - лише тро-о-ошечки. Нічого. Будьмо знайомі! :)

Реєстр пам'яток архітектури Харківщини (з сайту "Українська спадщина")

№ п/пНайменування памяткиДатуванняМісцезнаходженняОхоронний номер та номер у комплексі
м.Харків
2868 Комплекс споруд
Свято-Покровського
монастиря
(мур.)
1689-1825 рр. вул.Унiверситетська, 8 692 0
2869Покровський собор (мур.) 1689 р.вул.Унiверситетська, 8 692 1
2870Архієрейський будинок (мур.)
1820-1826 рр.вул.Унiверситетська, 8 692 2
2871Успенський собор (мур.) 1771-1777 рр.вул.Квiтки-Основ'яненка, 2 693 0
2872Дзвiниця Успенського
собору
(мур.)
1821-1844 рр.вул.Квiтки-Основ'яненка, 2
1603 0
2873Комплекс споруд
унiверситету
(мур.)
1767-1831 рр.вул.Унiверситетська 694 0
2874Губернаторський будинок (мур.)
1767-1776 рр.вул.Унiверситетська, 14
694 1
2875Унiверситетська церква
з новим корпусом (мур.)
1823-1831 рр.вул.Унiверситетська, 25
694 2
2876Хiмiчний корпус унiверситету (мур.)
1777 р.вул.Унiверситетська, 12
694 3
2877Фiзичний корпус
унiверситету (мур.)
1777 р.вул.Унiверситетська, 16
694 4
2878Брама (мур.) 1820-1823 рр.вул.Унiверситетська, 4/16 694 5
2879Унiверситетський
ботанiчний сад
1804 р.вул.Клочкiвська 694 6
2880Провiантський склад
(мур.)
1785-1787 рр.вул.Чернишевського, 1 695 0
2881Садибний будинок (мур.) 1808-1814 рр.вул.Чернишевського, 14 696 0
2882Садибний будинок (мур.) к.18-п.19 ст.вул.Дмитрiвська, 14697 0
28831-а чоловiча гiмназiя (мур.)
1814-1848 рр.просп.Московський,24 698 0
2884Житловий будинок (мур.) к.18 ст.вул.Пушкiна, 6 699 0
2885Садибний будинок (мур.) к.18 ст.вул.К.Маркса, 26 700 0
2886Будинок Держпрому (мур.)
1925-1928 рр.пл.Свободи, 2 65-Н 0
2887Палац робiтника (мур.) 1928-1932 рр.вул.Котлова, 81 66-Н 0
Б а л а к л і й с ь к и й   р - н
2888Петрiвська фортеця
Української лiнiї
1731 р.с.Петрiвське 1606 0
Б а р в и н к і в с ь к и й   р - н
2889Тамбовська фортеця
Української лiнiї
1731 р.с.Секретарiвка 1607 0
Б о г о д у х і в с ь к и й   р - н
2890Палацо-парковий
ансамбль
п.19 ст.смт.Шарiвка 1608 0
2891Палац (мур.) п.19 ст.смт.Шарiвка 1608 1
2892Будинок варти (мур.)1910 р.смт.Шарiвка 1608 2
2893Будинок господарського
двору (мур.)
1910 р.смт.Шарiвка 1608 3
2894Будинок лiсничого (дер.) 1910 р.смт.Шарiвка 1608 4
2895Парк19 ст.смт.Шарiвка 708 5
В а л к і в с ь к и й   р - н
смт.Старий Мерчик
2896Замiська садиба (мур.) к.18 ст. 712 0
2897Палац (мур.) 1776-1778 рр. 712 1
2898Службовий будинок (мур.) к.18 ст. 712 2
2899Флiгель захiдний (мур.) к.18 ст. 712 3
2900Флiгель схiдний (мур.) к.18 ст. 712 4
2901Амбар (мур.) к.18 ст. 712 5
2902Криниця к.18 ст. 712 6
2903Парк 1770-1780 рр. 712 7
В о в ч а н с ь к и й   р - н
2904Замiська садиба (мур.) п.19 ст.с.Василiвка 715 0
2905Палац (мур.) п.19 ст.с.Василiвка 715 1
З а ч е п и л і в с ь к и й   р - н
2906Федорівська фортеця
Української лінії
1731 р.с.Залiнiйне 1609 0
2907Козловська фортеця
Української лінії
1731 р.с.Залiнiйне
(околиця)
1610 0
З о л о ч і в с ь к и й   р - н
2908Замiська садиба (мур.) п.19 ст.с.Малижине 710 0
2909Садибний будинок (мур.) 1823 р.с.Малижине 710 1
2910Амбар (мур.) 1823 р.с.Малижине 710 2
2911Флiгель (дер.) п.19 ст.с.Малижине 710 3
2912Церква Успiння Богородицi (мур.)
1823-1833 рр.с.Малижине 710 4
І з ю м с ь к и й   р - н
м.Ізюм
2913Спасо-Преображенський собор (мур.)
1684 р.вул.Старопоштова,12703 0
2914Вознесенська церква
з дзвiницею (мур.)
1819-1826 рр.вул.Комсомольська,21604 0
2915Миколаївська церква
(мур.)
1809-1823 рр.вул.Свердлова, 5 1605 0
2916Церква Iоанна Предтечi (мур.)
1776 р.с.Іванівка 1611 0
К р а с н о г р а д с ь к и й   р - н
2917Бiльовська фортеця
Української лiнiї
1731-1742 рр.м.Красноград 1612 0
2918Iванiвська фортеця
Української лінії
1731-1742 рр.м.Красноград 1613 0
К р а с н о к у т с ь к и й   р - н
2919Замiська садиба
"Наталiївка" (мур.)
19-п.20 ст.с-ще Володимирiвка 709 0
2920Спаська церква (мур.) 1911-1913 рр.с-ще Володимирiвка 709 1
2921Парк 1884 р.с-ще Володимирiвка 709 2
2922Покровська церква (мур.) 1808-1809 рр.с.Пархомiвка 711 0
Л о з і в с ь к и й   р - н
2923Слобiдська фортеця
Української лiнiї
1731 р.с.Павлiвка Друга 1614 0
Н о в о в о д о л а з ь к и й   р - н
2924Орловська фортеця
Української лiнiї
1731-1742 рр.с.Дячкiвка (на правому березі р.Берестової, північно-західна околиця)1615 0
2925Парасковiйська фортеця Української лiнiї 1731-1742 рр.с.Парасковiя 1616 0
2926Палац (мур.) п.19 ст.с.Рокитне 713 0
2927Церква Св.Миколи (мур.) 1805 р.с.Рокитне 714 0
Первомайський р-н
2928Єфремiвська фортеця
Української лiнiї
1731-1742 рр.с.Єфремівка 1617 0
2929Михайлiвська фортеця
Української лiнiї
1731-1742 рр.с.Михайлiвка 1618 0
2930Олексiївська фортеця
Української лiнiї
1731-1742 рр.с.Олексіївка 1619 0
Х а р к і в с ь к и й   р - н
м.Люботин
2931Замiська садиба (мур.) 19 ст.пл.Жовтнева 702 0
2932Палац (мур.) 1840-i рр.пл.Жовтнева 702 1
2933Службовий корпус (мур.) 1820-1870 рр.пл.Жовтнева 702 2
2934Миколаївська церква
(мур.)
1843 р.вул.Садова, 29-а 702 3
2935Парк п.19 ст.(район Гиївка) 701 4
Ч у г у ї в с ь к и й   р - н
м.Чугуїв
2936Штаб вiйськових
поселень (мур.)
1830-i рр.пл.Ленiна, 2 704 0
2937Мiська управа (мур.)1820-i рр.вул.Харкiвська, 112705 0
2938Покровський собор (мур.) 1824-1834 рр.пл.Ленiна, 5 706 0
2939Торговi ряди (мур.) 1835 р.вул.Р.Люксембург, 25707 0
2940Волосна управа (пiвнiч-ний i південний корпуси) (мур.)
1823 р.с.Коробочкине 716 0


Пам'ятки Харківщини, котрі не увійшли до національного реєстру

№ п/пНайменування памяткиДатуванняМісцезнаходженняПримітки
В а л к і в с ь к и й р - н
- Миколаївська церква (мур.) 1806 р.с.Високопілля -
- Церква Різдва Богородиці (мур.) 1904 р.с.Ков’яги
- Парк (невідомо)с.Литвинівка
В е л и к о б у р л у ц ь к и й р - н
- Спаська церква 1859 р.смт.Великий Бурлук -
В о в ч а н с ь к и й   р - н
- Хазарське городище VIII – X ст.с.Верхній Салтів -
Д е р г а ч і в с ь к и й р - н
- Церква св. Миколая1753 р., 1911-1913смт. Вільшани -
- Церква Різдва 1875 р.м.Дергачі -
З а ч е п и л і в с ь к и й   р - н
- Козловська фортеця
Української лінії
1731 р.с.Скалонівка -
З о л о ч і в с ь к и й   р - н
- Садиба А.І.Ковалевського (мур.) 18 ст.с.Сковородинівка
- Успенська церква 1855 р.с.Мала Рогозянка -
- Вознесенська церква ХІХ ст.М. Золочів -
І з ю м с ь к и й   р - н
- Церква св. Варвари (мур.)
1823 р.с.Капітолівка
К р а с н о г р а д с ь к и й р - н
- Покровська церква І пол. 19 ст. – 1912 р. с. Берестовенька -
- Шляховий палац сер. 18 ст.м.Красноград вул.Полтавська, 76
- Присуственні місця поч. 19 ст.м.Красноград вул.Жовтнева, 56
- Будівля мерії поч. ХХ ст.м.Красноград -
- Вокзал 19 ст.м.Красноград -
- Редут і вал сер. 18 ст.с. Калинівка -
- Іванівська фортеця Української лінії 1731-1742смт.Октябрське -
- Церква Віри, Надії, Любові 1812 р. с. Соснівка -
К р а с н о к у т с ь к и й р - н
- Співаючі тераси ХІХ ст. с.Городнє -
- Петропавлівський монастир 1654м.Краснокутськ Пам’ятка археології в дендропарку
- Дендропарк 1809 р.м.Краснокутськ 353 види флори
- Михайлівська церква 1880 р.м.Краснокутськ вул.Леніна, 130
- Дуб Петра І Поч. 17 ст.м.КраснокутськКраснокутське лісництво
Л о з і в с ь к и й р - н
- Дендропарк «Дружба» - .м.Лозова 
Н о в о в о д о л а з ь к и й р - н
- Преображенська церква 1831 М. Нова Водолага вул. Кооперативна, 2
- Училище 1880 с.Рокитне Зараз відділ освіти
- Церква Івана Богослова 1870 с.Старовірівка -
Х а р к і в с ь к и й р - н
- Церква св. Дмитра 1880 с.Васищеве -
- Церква св. Михайла 1904 с.Лизогубівка -
- Церква Різдва Богородиці п. 19 ст. м. Мерефа -
- Церква св. Василя Великого 19 ст. смт. Пісочин вул. Шевченка, неподалік великої труби
Ч у г у ї в с ь к и й р - н
- Введенська церква 1654 р. с. Введенка вул. Озерна, 9
- Кабакове городище 8-10 ст. селище Есхар вул. Озерна, 9
- Церква Володимирівської ікони Богоматері 1854 р. с. Кочеток -
- Радіотелескоп УТР-2 1950-ті рр. с. Михайлівка Околиця м. Чугуїв


© All rights reserved.
Всі права на матеріали охороняються у відповідності до законодавства України.
Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за попередньою узгодженністю
Розробник