English   Контакти   Книги   Новини   RSS   Галерея   Телетайп   Населені пункти   Типи об'єктів   Топ-13   Блог   Guest-Up-Oh?  
Буковина
Хотинська фортеця з боку Браги. 9 липня 2007 року

Міць Хотина. Чар Чернівців. Магія Карпат.

 Найменша з областей України. І знову - Карпати. Плюс - Хотин. Спробуйте знайдіть більш кіногенічну, більш маєстатичну, більш гарну, врешті-решт, фортецю України. Плюс - Чернівці, де виступав Ліст, гостювали цісарі та царі, жили Федькович та Кобилянська... та й взагалі, Чернівці - як любили казати колись - це маленький Париж. Або маленький Відень. Це абсолютно розкішна мішанина стилів, культур, мов та народностей. Говорили, що возчики фіакрів в Чернівцях сперечалися про творчість Крауса, вулиці підмітали букетами троянд, а книгарень тут було більше, ніж кав'ярень. Книгарень, до речі, не бракує і зараз. Кав'ярень - не дивуйтесь - теж.
Навіть якщо сьогодні все і не зовсім так, до наших днів існує феномен чернівецької поліетнічності. Сюди приємно приїжджати хоча б раз на місяць, просто, без будь-якої особливої мети - лише закупитись українською літературою в домі з відомим Чернівецьким Олімпом, поблукати старими кварталими вілл та послухати, як у полудень трубач у народному строї на всі чотири сторони розповість світу з найвищого балкончика ратуші про те, що "там, на тому боці, там живе Марічка..."

Табличка з "Пам'яток України". Ілюстрована.

№ п/п
Найменування памятки
Датування
Місцезнаходження
Охоронний номер та номер у комплексі
м.Чернівці
3259 Резиденцiя буковинських митрополитiв (мур.) 1863-1882 рр. вул.Коцюбинського, 2 778 0
3260Корпус митрополита
(мур.)
1864-1876 рр.вул.Коцюбинського, 2778 1
3261Семiнарський корпус
(мур.)
1870 р.вул.Коцюбинського, 2778 2
3262Семiнарська церква (мур.)1878 р.вул.Коцюбинського, 2778 3
3263Монастирський корпус (мур.)1874 р.вул.Коцюбинського, 2778 4
3264Парк та парковi
споруди
1876-1878 рр.вул.Коцюбинського, 2778 5
3265Миколаївська церква
(дер.)
1607 р.вул.Сагайдачного, 87-а 779 0
3266Успенська церква у
Калічанцi (дер.)
1783 р.вул.Новоуспенська, 2781 0
3267Церква Рiздва Богородицi у Горечi (мур.) 1767 р.вул.Троянiвська, 1 782 1
3268Дзвiниця церкви Рiздва Богородицi у Горечi (дер.)
1767 р.вул.Троянiвська, 1 782 2
3269Спиридонiвська церква (дер.)
1715 р.вул.Тольяттi, 8 804 1
3270Дзвiниця Спиридонiв-ської церкви (дер.) 1773 р.вул.Тольяттi, 8 804 2
3271Вознесенська церква
(дер.)
к.17 ст.вул.Бориспiльська, 13 1735 1
3272Дзвiниця Вознесенсь-кої церкви (дер.) к.17 ст.вул.Бориспiльська, 13 1735 2
3273Вiрменська церква (мур.) 1869-1875 рр.вул.Українська, 30 1736 0
3274Мiський театр (мур.)1905 р.пл.Театральна, 1 1737 0
3275Ратуша (мур.) 1847 р.пл.Центральна, 1 1738 0
3276Адмiнiстративний
будинок (мур.)
1901 р.пл.Центральна, 10 1739 0
3277Палац юстицiї (мур.)1906 р.вул.Радянська, 1 1740 0
3278Комплекс Центральної
площi
(мур.)
19-20 ст.пл.Центральна, 2,3,
4,5,6,7,8,9
70-Н 0
3279Комплекс Театральної
площi (мур.)
19-20 ст.пл.Центральна, 2,3,
4,5,6,7,8,9
71-Н 0
3280Будинок крайового
уряду Буковини (мур.)
1871-1873 рр.вул.О.Поповича, 2 72-Н 0
3281Комплекс Герренгассе
(мур.)
19-20 ст.вул.О.Кобилянської, 1-57, 4-44
73-Н 0
3282Комплекс Гауптштрассе (мур.)
19-20 ст.вул.Головна, 4-58,
1-79
74-Н 0
3283Комплекс музею народної
архiтектури та побуту
17-20 ст.вул.Московської
Олiмпiади
75-Н 0
В и ж н и ц ь к и й   р - н
3284Церква Iоанна
Сучавського (дер.)
1792 р.с.Виженка 783 1
3285Дзвiниця церкви
Iоанна Сучавського
(дер.)
19 ст.с.Виженка 783 2
3286Миколаївська церква
(дер.)
1783 р.с.Волока 1741 0
Г е р ц а ї в с ь к и й   р - н
3287Спиридонiвська
церква
(мур.)
1807 р.м.Герца 787 0
3288Церква Рiздва
Богородицi (мур.)
1646 р.c.Байраки 788 1
3289Дзвiниця церкви Рiздва Богородицi (мур.) 1646 р.c.Байраки 788 2
3290Дмитрiвська церква
(дер.)
18 ст.с.Букiвка 1744 0
3291Успенська церква (мур.) 1794 р.c.Велика Буда 789 0
3292Благовiщенська церква
1772 р.c.Круп'янське 790 1
3293Дзвiниця Благовiщенської церкви1772 р.c.Круп'янське 790 2
3294Дмитрiвська церква
(дер.)
1757 р.c.Луковиця 791 1
3295Дзвiниця Дмитрiвської церкви (мур.) 1757 р.c.Луковиця 791 2
3296Всiхсвятська церква (мур.)
1818 р.c.Мала Буда 792 0
3297Успенська церква (мур.) 18 ст.с.Могилiвка 1746 0
3298Хрестовоздвиженська
церква (дер.)
1561 р.c.Пiдвальне 793 0
3299Михайлiвська (Архангельська) церква
(дер.)
1663 р.с.Петрашiвка 1747 0
3300Дмитрiвська церква (мур.)1811 р.с.Тернавка 1748 0
3301Архангельська церква (дер.) 1796 р.с.Цурінь 1750 0
Г л и б о ц ь к и й   р - н
3302Козьмодем'янiвська
церква
(змiш.)
18 ст.с.Бiла Криниця 1742 0
3303Успенський собор
старообрядцiв
(мур.)
1900-1908 рр.с.Бiла Криниця 1743 0
3304Хрестовоздвиженська
церква (дер.)
1790 р.с.Верхнi Синiвцi 1745 0
3305Миколаївська церква (дер.)1618 р.c.Поляна 794 1
3306Дзвiниця Миколаївської
церкви (дер.)
1618 р.c.Поляна 794 2
3307Успенська церква (мур.) 1718 р.с.Турятка 1749 0
З а с т а в н і в с ь к и й   р - н
3308Церква Рiздва
Богородицi (мур.)
1835 р.с.Василiв 1751 0
3309Успенська церква (дер.)
1794 р.с.Веренчанка 1752 0
3310Палац Зота (мур.) 1809 р.с.Вiкно 1753 0
3311Iоанiвська церква (мур.) 1826 р.с.Вiкно 1754 0
3312Церква Рiздва
Богородицi (мур.)
1797 р.c.Звенячин 799 0
3313Успенська церква (дер.)
1779 р.c.Кулiвцi 798 1
3314Дзвiниця Успенської
церкви (дер.)
1779 р.c.Кулiвцi 798 2
3315Покровська церква (мур.)1791 р.с.Репужинцi 1755 1
3316Дзвiниця Покровської
церкви (мур.)
1791 р.с.Репужинцi 1755 2
3317Iванiвська церква (мур.) 1765 р.c.Хрещатик 802 1
3318Дзвiниця Iванiвської
церкви з каплицею (мур.)
17 ст.c.Хрещатик 802 2
К і ц м а н с ь к и й   р - н
3319Миколаївська церква
(дер.)
1786 р.c.Берегомет 795 1
3320Дзвiниця Миколаївсь-
кої церкви (дер.)
18 ст.c.Берегомет 795 2
3321Успенська церква (дер.)
1778 р.c.Валява 796 1
3322Дзвiниця Успенської
церкви (дер.)
19 ст.c.Валява 796 2
3323Успенська церква (мур.)
1786 р.с.Глиниця 1756 0
3324Успенська церква (дер.)
к.17 ст.c.Дубiвцi 797 1
3325Дзвiниця Успенської
церкви (дер.)
18 ст.c.Дубiвцi 797 2
3326Церква Рiздва Богородицi (дер.)
1794 р.с.Iванкiвцi 1757 0
3327Вознесенська церква
(мур.)
1453-1455 рр.cмт.Лужани 800 1
3328Дзвiниця Вознесенсь-
кої церкви
(дер.)
19 ст.смт.Лужани 800 2
3329Миколаївська церква
(дер.)
1794 р.с.Нижнi Станiвцi 808 1
3330Дзвiниця Миколаївської церкви (дер.)18 ст.с.Нижнi Станiвцi 808 2
3331Успенська церква (дер.) 1850 р.с.Оршiвцi 1758 1
3332Дзвiниця Успенської
церкви (дер.)
19 ст.с.Оршiвцi 1758 2
3333Костянтинiвська церква (дер.)
1779 р.c.Ошихлiби 801 1
3334Дзвiниця Костянтинi-
вської церкви (дер.)
18 ст.c.Ошихлiби 801 2
3335Церква Рiздва (мур.)1812 р.с.Шипинцi 1759 0
Н о в о с е л и ц ь к и й  р - н
3336Троїцька церква (мур.) 1818 р.с.Магала 805 0
3337Комплекс Iллiнської
церкви
(мур.)

1560 р.с.Топорiвцi 806 0
3338Iллiнська церква (мур.) 1560 р.с.Топорiвцi 806 1
3339Дзвiниця (мур.) 1560 р.с.Топорiвцi 806 2
3340Огорожа (мур.) 1560 р.с.Топорiвцi 806 3
П у т и л ь с ь к и й   р - н
смт.Путила
3341Миколаївська церква
(дер.)
1885 р. 1760 0
3342Дмитрiвська церква (дер.) 1871 р.с.Дихтинець 1761 0
3343Успенська церква
(дер.)
1846 р.с.Розтоки 1762 1
3344Дзвiниця Успенської
церкви (дер.)
19 ст.с.Розтоки 1762 2
3345Василiвська церква (дер.) 1790 р.с.Конятин 784 1
3346Дзвiниця Василiвської
церкви (дер.)
18 ст.с.Конятин 784 2
3347Церква Рiздва
Богородицi (дер.)
1630 р.с.Селятин 785 1
3348Дзвiниця церкви Рiздва Богородицi (дер.) 18 ст.с.Селятин 785 2
3349Церква Параскеви (дер.) 1881 р.с.Усть-Путила 786 1
3350Дзвiниця церкви
Параскеви (дер.)
19 ст.с.Усть-Путила 786 2
3351Iллiнська церква (дер.) 1898 р.с.Шепіт 1763 1
3352Дзвiниця Iллiнської
церкви (дер.)
к.19 ст.с.Шепіт 1763 2
С о к и р я н с ь к и й   р - н
3353Дмитрiвська церква (дер.) 1794 р.с.Бiлоусiвка 1764 1
3354Дзвiниця Дмитрiвської церкви (дер.) к.19 ст.с.Бiлоусiвка 1764 2
С т о р о ж и н е ц ь к и й   р - н
3355Михайлiвська церква (дер.) 1806 р.с.Стара Жадова 809 0
Х о т и н с ь к и й   р - н
м.Хотин
3356Комплекс споруд
фортецi
(мур.)

13-19 ст. 803 0
3357В'їзна башта замку (мур.)13-16 ст. 803 1
3358Пiвденно-захiдна
башта замку
(мур.)
13-16 ст. 803 2
3359Комендантська башта
замку
(мур.)
13-16 ст. 803 3
3360Пiвнiчна башта замку (мур.)13-16 ст. 803 4
3361Палац коменданта (мур.) 13-16 ст. 803 5
3362Замкова церква (мур.) 13-16 ст. 803 6
3363Подiльська брама (мур.) 18 ст. 803 7
3364Бендерська брама (мур.) 18 ст. 803 8
3365Ясська брама (мур.) 18 ст. 803 9
3366Руська брама (мур.) 18 ст. 803 10
3367Кам'янецька брама (мур.) 18 ст. 803 11
3368Бастiони з валами (зміш.) 18 ст. 803 12
3369Гарнiзоннi майстернi (мур.)18 ст. 803 13
3370Церква Олександра
Невського (мур.)
1835 р. 803 14

 

 

Реєстр пам'яток архітектури місцевого значення"Замки і храми України" - некомерційний cайт, що підтримується фактично силами і ентузіазмом однієї людини. Допомогти проекту:
гривневий рахунок 4149 5100 9101 3567

євровий - 5168757402858452

Patreon

Ваш внесок допоможе не зневіритися в тому, що роблю вже 20 років. Дякую.

Екскурсійний супровід у мандрівці Кам'янцем-Подільським, Поділлям та Західною Україною в цілому: kamienczanka@gmail.com

© All rights reserved.
Всі права на матеріали охороняються у відповідності до законодавства України.
Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за попередньою узгодженністю
Розробник